NYFORS - en liten by i vid Tvärån i Västerbotten
Nyfors är en liten by i Västerbotten.  Den ligger i närheten av Fällfors och har några få fast boende.
Här är en vacker skiftande natur med ängar som brukas, skog, vattendrag och små berg samt fisk, fåglar och däggdjur av många slag.

Hjälp till!
En bok om byn håller på att skrivas. Är du den som har berättelser, foton eller något annat att bidra med så kontakta
Hans Sehlstedt mail: hans.sehlstedt @ myntet.ac
 
Synpunkter
Har du synpunkter på Nyfors hemsida så maila till: stig @stig.se
Stig Olof Nilsson, Nyfors